Vi resirkulerer fosfor med skikkelig utstyr

Tidlig vår og gode forhold for slamspredning. Vi er igang med spredning av slam til våronna og dyktige kjørere sprer 35.000 tonn i løpet av en svært kort sesong. Spredning om våren før veksten starter er det optimale for god utnyttelse av næringsstoffene i slammet. Tilførsel av organisk materiale til jorda er positivt og vi resirkulerer en betydelig mengde fosfor. Fosfor er et av de viktige næringsstoffene i planteproduksjon og en begrenset ressurs vi må utnytte flere ganger. Fosfor lagres i jorden og beveger seg så lite at røttene kun får tak i det nærmeste. I motsetning til andre næringsstoffer som nitrogen og kalium som vaskes ut av nedbør kan du bygge opp en bank av fosfor i matjord, og med lite partikkel erosjon blir fosforet i jorda og bidrar i flere år etter spredning. . Agronytt har en fin reportasje om årets sesong. 

Eller gå direkte til filmen

Kalk fra Hillestad Landbruksdrift

For lav pH er en av de vanligste årsakene til du ikke alltid får så gode avlinger som du har mulighet til. Riktig mengde kalk er viktig for jordstruktur og plantenes mulighet til å ta opp næring.

Hillestad Landbruksdrift leverer flere typer kalk. Dolomittkalk fra Gausdal Kalk, analysebeviset er vedlagt.

Vi har også i perioder tilgang på andre kalktyper med forskjelligg grovhet og kalkverdi. Vi har også tilgang på skjellsand i perioder.
 
For de som planlegger i god tid har vi gjennom hele året tilgang på kalkslam som gir 200-400 CaO enheter pr da. Ta kontakt med Arne Rustad, 905 78 784 for mer informasjon om våre kalkprodukter.

God start-nok næring?

Det var en god våronn periode, med ganske stabilt godt vær. Nå er vårhveten på bildet på 4-5 blad stadiet. Sprøyting er gjort, så ugras er under kontroll. Men åkeren er likevel ikke så god som den burde være. Vi har tatt de første planteanalysene på et problemområde som er analysert hos Eurofins, og fikk svaret samme uke som prøvene ble levert.

Jeg hadde mistanke om magnesium mangel, men ifølge planteanalysene stemmer ikke det, derimot var det lave verdier på P, Ca, S, Zn og B. hvorav P, Ca, Zn kan antaes å begrense avlingsnivået ifølge vurderingene som kommer sammen med analysene. Derfor skal det nå ut bladgjødsel fra FlexAgri

Det er mye interessant å lære når vi  setter sammen informasjon i større skala. Vi jobber nå med jordanalyser, planteprøver, dronebilder og satelittbilder, sammen med gjødselplaner og arbeidsregistreringer i jordplan.no

Bildet nedenfor er en 3D modell av ca 200 da med vårhvete som er laget med Dronedeploy, etter at vi fløy en planlagt rute og tok 188 bilder av ca 200 da i 120 meters høyde. Bildene lastes opp til en skytjeneste, og tilbake får vi en ortomosaikk med 2D ortofoto, 3D ortofoto og plantehelse noen timer senere.

3d_b-h_clipularHar du lyst til å prøve modellen selv? Da kan du teste Vårhvete, Hillestad 19. juni 2016

Når jeg legger til den kjennskapen jeg har til disse jordene er det utrolig hvor mye jeg kjenner igjen som forklarer den tilstanden vi ser med det blotte øyet.Og det er en plagsomt god huskeliste på hva vi bør gjøre av langsiktige tiltak. Sammen med jordanalyser og planteanalyser får vi også konkrete ideer om hva vi kan gjøre på kort sikt.

Ny såmaskin

7. mai ble årets første sommerdag og endelig ble det fart i våronna, selv om vi sådde de første åkerbønnene 27.april er det først nå det høstpløyde er klart. 50 mm regn i begynnelsen av uken gjør at det først er nå vi kan begynne å tenke på å starte vårpløyingen under lagelige forhold.

En liten rapport fra dagens såing og god oversikt over nabojordet hvor vi er ferdig med å drenere 46 da systematisk med Rådahlshjulet til Ommedal.  Hovedoppslaget er den nye såmaskinen som Ole Jørgen Kalager kjørte idag. Videoen ser du best på Vimeo https://vimeo.com/165719041

Men vi har lagt den opp her også