Nyhet – Minorga NPK gjødsel

1-2014-12-09-kl.-01.06.21Oppdatert: Minorga NPK gjødsel er beregnet på korn og gjenlegg med gras. På de første infomøtene har vi informert om at det gjelder en tre års begrensning på hva som kan dyrkes de etterførlgende år. Dette er ikke riktig. Det er ingen begrensning på hva som kan dyrkes etterfølgende år når du bruker Minorga gjødsel. Det betyr at det også kan dyrkes grønnsaker og rotvekster påfølgende år.

Resirkulering av næringsstoffer er et arbeidsområde for HLD. Vi er nå er med å lanserer Minorga gjødsel på det norske markedet. Det er et resultat av mange års utviklingsarbeid hos en av våre samarbeidspartnere Høst – Verdien i avfall. Og for oss passer det godt inn med vår erfaring med distribusjon av slam i Vestfold, og eierskap i Jordplan AS som utvikler programvare som bidrar til god utnyttelse av næringsstoffer for gode  økonomiske og miljømessige resultater.

HLD er den første distributøren og har i starten ansvaret for all distribusjon i Vestfold og Buskerud av hovedproduktet
Minorga 10-1-5 og Minorga 5-1-9.

Minorga er en mineralorganisk gjødsel for korndyrking, som spres med samme utstyr som vanlig mineralsk gjødsel. På jord med ensidig korndyrking passer den mineralorganiske gjødselen utmerket. Minorga består av ca 65% organisk materiale. Vi blir stadig mer klar av betydningen av organisk materiale i jorda for både jordstruktur og plantenes utvikling.

Minorga gjødsel selges av fagfolk som kan bistå med råd om gjødsling og bruker Jordplan for å sette opp gjødselplaner.  Har du allerede en konto på Jordplan kan du nå krysse av for Minorga Vekst under Min konto>Rediger> Samarbeidspartner og sammen kan vi sette opp en avtale om Minorga gjødsel og gjødselplan for deg. Du kan kontakte HLD på telefon og epost hillestad.landbruksdrift@gmail.com eller ringe Minorga Vekst AS kundesenter tlf. 05673

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s