Markdag i en Minorga åker

I mai hadde Hillestad Landbruksdrift og Høst  besøk av Jarlsberg og Norsk Landbruk og da så Mirakel åkeren til Hans Olaf Knatten slik ut:

minorga_knattenOnsdag 12. august kl. 15.00 inviterer vi til markdag hos Hans Olaf, hvor vi ser på hvordan Mirakel vårhvete åkeren ser ut.

Det blir orientert om hvorfor mineralorganisk gjødsel er gunstig i korndyrking, og hvordan vi får til en bedre resirkulering av viktige næringsstoffer og betydningen av å tilføre organisk materiale til jorda.

Vi vil også snakke litt om årets erfaringer med bruk av Minorga i vårkorn.

Velkommen! Vi starter med en kaffekopp kl. 15.00 i Korsgårdsveien 10 i Holmestrand https://goo.gl/maps/9fT7w

Samme dag samarbeider vi med kartverket og vi vil foreta filming av noen åkre med flyvende kamera og GPS. Variasjon i innhold av organisk materiale er ofte en av årsakene til ujevnheter og variabel kvalitet i kornåkrene. Presis kartlegging kan i fremtiden bli et hjelpemiddel for å bedre datagrunnlaget om åkerens tilstand.

Mer om Minorga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s