Minorga gjødslet Mirakel åker ser godt ut!

minorga_knatten_august

Det er fortsatt en stund til vårhvete åkeren er klar til høsting, men vi synes den ser bra ut når vi snart er midt i august. Åkeren ble gjødslet med 95 kg Minorga 10-1-15, og spredd med sentrifugalspreder før såing den 23. april.

På dagens bilde ser vi fra venstre Rolf A. Hillestad i Hillestad Landbruksdrift som selger og leverer Minorga gjødsel på Østlandet, Elisabeth A. Helle er adm. dir. i Minorga Vekst og distribuerer Minorga nasjonalt og internasjonalt, Lars Olav Breivik er sivilagronom og rådgiver i Høst og til høyre bonden selv Hans Olaf Knatten, som gjennom mange fornuftige valg har fått frem en god åker.

Bildet nedenfor viser jo med all tydelighet at det har skjedd store forandringer siden sist vi var på besøk hos Hans Olaf Knatten.minorga_knatten

Til høyre på bildet fra slutten av mai måned, er Lars Olav byttet ut med Christine Haaheim i Minorga Vekst, salgsansvarlig i Norge for Minorga mineralorganisk gjødsel.

Ønsker du tilbud på Minorga send en epost til HLD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s