Minorga holdt hva det lovet

Norsk Landbruk har to gode artikler om Minorga hos Hans Olaf Knatten og hos Hillestad Landbruksdrift i 2015.

Nettutgaven av artikkelen om Hans Olaf har det viktigste budskapet, men det står mer utfyllende på sidene 54,55 og 56 i Norsk Landbruk nr. 16 8 oktober 2015. Nå har vi også en video med mer materiale  om utviklingen av vårhveten hos Hans Olaf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s