God start-nok næring?

Det var en god våronn periode, med ganske stabilt godt vær. Nå er vårhveten på bildet på 4-5 blad stadiet. Sprøyting er gjort, så ugras er under kontroll. Men åkeren er likevel ikke så god som den burde være. Vi har tatt de første planteanalysene på et problemområde som er analysert hos Eurofins, og fikk svaret samme uke som prøvene ble levert.

Jeg hadde mistanke om magnesium mangel, men ifølge planteanalysene stemmer ikke det, derimot var det lave verdier på P, Ca, S, Zn og B. hvorav P, Ca, Zn kan antaes å begrense avlingsnivået ifølge vurderingene som kommer sammen med analysene. Derfor skal det nå ut bladgjødsel fra FlexAgri

Det er mye interessant å lære når vi  setter sammen informasjon i større skala. Vi jobber nå med jordanalyser, planteprøver, dronebilder og satelittbilder, sammen med gjødselplaner og arbeidsregistreringer i jordplan.no

Bildet nedenfor er en 3D modell av ca 200 da med vårhvete som er laget med Dronedeploy, etter at vi fløy en planlagt rute og tok 188 bilder av ca 200 da i 120 meters høyde. Bildene lastes opp til en skytjeneste, og tilbake får vi en ortomosaikk med 2D ortofoto, 3D ortofoto og plantehelse noen timer senere.

3d_b-h_clipularHar du lyst til å prøve modellen selv? Da kan du teste Vårhvete, Hillestad 19. juni 2016

Når jeg legger til den kjennskapen jeg har til disse jordene er det utrolig hvor mye jeg kjenner igjen som forklarer den tilstanden vi ser med det blotte øyet.Og det er en plagsomt god huskeliste på hva vi bør gjøre av langsiktige tiltak. Sammen med jordanalyser og planteanalyser får vi også konkrete ideer om hva vi kan gjøre på kort sikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s