Vi resirkulerer fosfor med skikkelig utstyr

Tidlig vår og gode forhold for slamspredning. Vi er igang med spredning av slam til våronna og dyktige kjørere sprer 35.000 tonn i løpet av en svært kort sesong. Spredning om våren før veksten starter er det optimale for god utnyttelse av næringsstoffene i slammet. Tilførsel av organisk materiale til jorda er positivt og vi resirkulerer en betydelig mengde fosfor. Fosfor er et av de viktige næringsstoffene i planteproduksjon og en begrenset ressurs vi må utnytte flere ganger. Fosfor lagres i jorden og beveger seg så lite at røttene kun får tak i det nærmeste. I motsetning til andre næringsstoffer som nitrogen og kalium som vaskes ut av nedbør kan du bygge opp en bank av fosfor i matjord, og med lite partikkel erosjon blir fosforet i jorda og bidrar i flere år etter spredning. . Agronytt har en fin reportasje om årets sesong. 

Eller gå direkte til filmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s