Category Archives: Kalk

Kalk fra Hillestad Landbruksdrift

For lav pH er en av de vanligste årsakene til du ikke alltid får så gode avlinger som du har mulighet til. Riktig mengde kalk er viktig for jordstruktur og plantenes mulighet til å ta opp næring.

Hillestad Landbruksdrift leverer flere typer kalk. Dolomittkalk fra Gausdal Kalk, analysebeviset er vedlagt.

Vi har også i perioder tilgang på andre kalktyper med forskjelligg grovhet og kalkverdi. Vi har også tilgang på skjellsand i perioder.
 
For de som planlegger i god tid har vi gjennom hele året tilgang på kalkslam som gir 200-400 CaO enheter pr da. Ta kontakt med Arne Rustad, 905 78 784 for mer informasjon om våre kalkprodukter.