Category Archives: Minorga

Minorga gjødslet Mirakel åker ser godt ut!

minorga_knatten_august

Det er fortsatt en stund til vårhvete åkeren er klar til høsting, men vi synes den ser bra ut når vi snart er midt i august. Åkeren ble gjødslet med 95 kg Minorga 10-1-15, og spredd med sentrifugalspreder før såing den 23. april.

På dagens bilde ser vi fra venstre Rolf A. Hillestad i Hillestad Landbruksdrift som selger og leverer Minorga gjødsel på Østlandet, Elisabeth A. Helle er adm. dir. i Minorga Vekst og distribuerer Minorga nasjonalt og internasjonalt, Lars Olav Breivik er sivilagronom og rådgiver i Høst og til høyre bonden selv Hans Olaf Knatten, som gjennom mange fornuftige valg har fått frem en god åker.

Bildet nedenfor viser jo med all tydelighet at det har skjedd store forandringer siden sist vi var på besøk hos Hans Olaf Knatten.minorga_knatten

Til høyre på bildet fra slutten av mai måned, er Lars Olav byttet ut med Christine Haaheim i Minorga Vekst, salgsansvarlig i Norge for Minorga mineralorganisk gjødsel.

Ønsker du tilbud på Minorga send en epost til HLD

Markdag i en Minorga åker

I mai hadde Hillestad Landbruksdrift og Høst  besøk av Jarlsberg og Norsk Landbruk og da så Mirakel åkeren til Hans Olaf Knatten slik ut:

minorga_knattenOnsdag 12. august kl. 15.00 inviterer vi til markdag hos Hans Olaf, hvor vi ser på hvordan Mirakel vårhvete åkeren ser ut.

Det blir orientert om hvorfor mineralorganisk gjødsel er gunstig i korndyrking, og hvordan vi får til en bedre resirkulering av viktige næringsstoffer og betydningen av å tilføre organisk materiale til jorda.

Vi vil også snakke litt om årets erfaringer med bruk av Minorga i vårkorn.

Velkommen! Vi starter med en kaffekopp kl. 15.00 i Korsgårdsveien 10 i Holmestrand https://goo.gl/maps/9fT7w

Samme dag samarbeider vi med kartverket og vi vil foreta filming av noen åkre med flyvende kamera og GPS. Variasjon i innhold av organisk materiale er ofte en av årsakene til ujevnheter og variabel kvalitet i kornåkrene. Presis kartlegging kan i fremtiden bli et hjelpemiddel for å bedre datagrunnlaget om åkerens tilstand.

Mer om Minorga

Nyhet – Minorga NPK gjødsel

1-2014-12-09-kl.-01.06.21Oppdatert: Minorga NPK gjødsel er beregnet på korn og gjenlegg med gras. På de første infomøtene har vi informert om at det gjelder en tre års begrensning på hva som kan dyrkes de etterførlgende år. Dette er ikke riktig. Det er ingen begrensning på hva som kan dyrkes etterfølgende år når du bruker Minorga gjødsel. Det betyr at det også kan dyrkes grønnsaker og rotvekster påfølgende år.

Resirkulering av næringsstoffer er et arbeidsområde for HLD. Vi er nå er med å lanserer Minorga gjødsel på det norske markedet. Det er et resultat av mange års utviklingsarbeid hos en av våre samarbeidspartnere Høst – Verdien i avfall. Og for oss passer det godt inn med vår erfaring med distribusjon av slam i Vestfold, og eierskap i Jordplan AS som utvikler programvare som bidrar til god utnyttelse av næringsstoffer for gode  økonomiske og miljømessige resultater.

HLD er den første distributøren og har i starten ansvaret for all distribusjon i Vestfold og Buskerud av hovedproduktet
Minorga 10-1-5 og Minorga 5-1-9.

Minorga er en mineralorganisk gjødsel for korndyrking, som spres med samme utstyr som vanlig mineralsk gjødsel. På jord med ensidig korndyrking passer den mineralorganiske gjødselen utmerket. Minorga består av ca 65% organisk materiale. Vi blir stadig mer klar av betydningen av organisk materiale i jorda for både jordstruktur og plantenes utvikling.

Minorga gjødsel selges av fagfolk som kan bistå med råd om gjødsling og bruker Jordplan for å sette opp gjødselplaner.  Har du allerede en konto på Jordplan kan du nå krysse av for Minorga Vekst under Min konto>Rediger> Samarbeidspartner og sammen kan vi sette opp en avtale om Minorga gjødsel og gjødselplan for deg. Du kan kontakte HLD på telefon og epost hillestad.landbruksdrift@gmail.com eller ringe Minorga Vekst AS kundesenter tlf. 05673