Category Archives: Pichon

Slamspredning

2-2014-04-04-17.13.06Sesongen for resirkulering er igang, vi har kjørt et par dager allerede. Det er tørre og fine forhold, og vi holder på med innkjøring av nye 18 m3 Pichon vogner levert av Bergan Maskinsalg.

Disse vognene erstatter 3-4  Samson 15 m3  vogner som vi har kjørt med i  noen år. Vognene er nye i Norge og det skal bli interessant å se om driftsstabiliteten er like bra som finishen på de galvaniserte vognene.

Idag kjørte vi en ranke med kalkstabilisert slam fra Nordre Foss i Holmestrand. Slammet ble transportert til et jorde i Re  under vanskelige forhold i oktober 2013. Slammet ble tatt imot med gravemaskin og  lagt i en pen og jevn ranke.  Siden slutten av oktober ifjor har ranken vært dekket med halm som ble blåst over ranken.  Slam som har ligget i slike ranker ser bedre ut både når det gjelder jevnhet og omdannelse i ranken, og  lukt er redusert.3-2014-04-04-16.31.16

Vi tilbyr mottakere av slam å utføre ranking av tilkjørte lass. På grunn av floghavre problematikk må mottaker holde halm på stedet.  Denne ranken var på 730 tonn og det går med 4-5 rundballer med halm slik den ble lagt opp. Dette er en ekstra tjeneste som vi tar betalt for. Selv om transport, lasting og spredning av slammet er gratis for mottaker.

Er du interessert i å motta slam kan du registrere din interesse på nett.5-2014-04-04-17.06.30