Minorga gjødsel

prosjekter_organisk_gjodsel

Hillestad Landbruksdrift AS starter i desember 2014 salg av en ny gjødseltype  Minorga.  Minorga er en mineralorganisk gjødsel som  er beregnet til konvensjonell korndyrking.

Mineralorganisk gjødsel inneholder både lettløselig mineralske næringsstoffer og organisk næring som frigjøres over tid. Det organske materialet i Minorga er termisk tørket slam som er beriket med N og K til en komplett fullgjødsel.

Minorga gjødsel kontrolleres i henhold til gjødselvareforskriften, og skal brukes i tråd med den, men vi har et generelt fritak for begrensningen på å dyrke grønnsaker og rotvekster etter bruk av organisk gjødsel. Du kan derfor dyrke poteter, rotvekster eller grønnsaker i de påfølgende år uten noen begrensninger. 

Minorga 10-1-5 er hovedproduktet og kan brukes som eneste gjødsling til korn, og kan gjerne kombineres med en delgjødsling med nitrogen i form av vanlig kjemisk gjødsel (mineralgjødsel)  eller bladgjødsling fra Flex Agri. Erfaringer med bladgjødsel i korn er gjort av blant andre NLR Viken

Gjødselen leveres i 600 kg storsekk og distribueres fra lager i Vestfold. Prislisten finner du til enhver tid hos Minorga Vekst AS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: