Minorga gjødslet Mirakel åker ser godt ut!

minorga_knatten_august

Det er fortsatt en stund til vårhvete åkeren er klar til høsting, men vi synes den ser bra ut når vi snart er midt i august. Åkeren ble gjødslet med 95 kg Minorga 10-1-15, og spredd med sentrifugalspreder før såing den 23. april.

På dagens bilde ser vi fra venstre Rolf A. Hillestad i Hillestad Landbruksdrift som selger og leverer Minorga gjødsel på Østlandet, Elisabeth A. Helle er adm. dir. i Minorga Vekst og distribuerer Minorga nasjonalt og internasjonalt, Lars Olav Breivik er sivilagronom og rådgiver i Høst og til høyre bonden selv Hans Olaf Knatten, som gjennom mange fornuftige valg har fått frem en god åker.

Bildet nedenfor viser jo med all tydelighet at det har skjedd store forandringer siden sist vi var på besøk hos Hans Olaf Knatten.minorga_knatten

Til høyre på bildet fra slutten av mai måned, er Lars Olav byttet ut med Christine Haaheim i Minorga Vekst, salgsansvarlig i Norge for Minorga mineralorganisk gjødsel.

Ønsker du tilbud på Minorga send en epost til HLD

Markdag i en Minorga åker

I mai hadde Hillestad Landbruksdrift og Høst  besøk av Jarlsberg og Norsk Landbruk og da så Mirakel åkeren til Hans Olaf Knatten slik ut:

minorga_knattenOnsdag 12. august kl. 15.00 inviterer vi til markdag hos Hans Olaf, hvor vi ser på hvordan Mirakel vårhvete åkeren ser ut.

Det blir orientert om hvorfor mineralorganisk gjødsel er gunstig i korndyrking, og hvordan vi får til en bedre resirkulering av viktige næringsstoffer og betydningen av å tilføre organisk materiale til jorda.

Vi vil også snakke litt om årets erfaringer med bruk av Minorga i vårkorn.

Velkommen! Vi starter med en kaffekopp kl. 15.00 i Korsgårdsveien 10 i Holmestrand https://goo.gl/maps/9fT7w

Samme dag samarbeider vi med kartverket og vi vil foreta filming av noen åkre med flyvende kamera og GPS. Variasjon i innhold av organisk materiale er ofte en av årsakene til ujevnheter og variabel kvalitet i kornåkrene. Presis kartlegging kan i fremtiden bli et hjelpemiddel for å bedre datagrunnlaget om åkerens tilstand.

Mer om Minorga

Nyhet – Minorga NPK gjødsel

1-2014-12-09-kl.-01.06.21Oppdatert: Minorga NPK gjødsel er beregnet på korn og gjenlegg med gras. På de første infomøtene har vi informert om at det gjelder en tre års begrensning på hva som kan dyrkes de etterførlgende år. Dette er ikke riktig. Det er ingen begrensning på hva som kan dyrkes etterfølgende år når du bruker Minorga gjødsel. Det betyr at det også kan dyrkes grønnsaker og rotvekster påfølgende år.

Resirkulering av næringsstoffer er et arbeidsområde for HLD. Vi er nå er med å lanserer Minorga gjødsel på det norske markedet. Det er et resultat av mange års utviklingsarbeid hos en av våre samarbeidspartnere Høst – Verdien i avfall. Og for oss passer det godt inn med vår erfaring med distribusjon av slam i Vestfold, og eierskap i Jordplan AS som utvikler programvare som bidrar til god utnyttelse av næringsstoffer for gode  økonomiske og miljømessige resultater.

HLD er den første distributøren og har i starten ansvaret for all distribusjon i Vestfold og Buskerud av hovedproduktet
Minorga 10-1-5 og Minorga 5-1-9.

Minorga er en mineralorganisk gjødsel for korndyrking, som spres med samme utstyr som vanlig mineralsk gjødsel. På jord med ensidig korndyrking passer den mineralorganiske gjødselen utmerket. Minorga består av ca 65% organisk materiale. Vi blir stadig mer klar av betydningen av organisk materiale i jorda for både jordstruktur og plantenes utvikling.

Minorga gjødsel selges av fagfolk som kan bistå med råd om gjødsling og bruker Jordplan for å sette opp gjødselplaner.  Har du allerede en konto på Jordplan kan du nå krysse av for Minorga Vekst under Min konto>Rediger> Samarbeidspartner og sammen kan vi sette opp en avtale om Minorga gjødsel og gjødselplan for deg. Du kan kontakte HLD på telefon og epost hillestad.landbruksdrift@gmail.com eller ringe Minorga Vekst AS kundesenter tlf. 05673

Slamspredning

2-2014-04-04-17.13.06Sesongen for resirkulering er igang, vi har kjørt et par dager allerede. Det er tørre og fine forhold, og vi holder på med innkjøring av nye 18 m3 Pichon vogner levert av Bergan Maskinsalg.

Disse vognene erstatter 3-4  Samson 15 m3  vogner som vi har kjørt med i  noen år. Vognene er nye i Norge og det skal bli interessant å se om driftsstabiliteten er like bra som finishen på de galvaniserte vognene.

Idag kjørte vi en ranke med kalkstabilisert slam fra Nordre Foss i Holmestrand. Slammet ble transportert til et jorde i Re  under vanskelige forhold i oktober 2013. Slammet ble tatt imot med gravemaskin og  lagt i en pen og jevn ranke.  Siden slutten av oktober ifjor har ranken vært dekket med halm som ble blåst over ranken.  Slam som har ligget i slike ranker ser bedre ut både når det gjelder jevnhet og omdannelse i ranken, og  lukt er redusert.3-2014-04-04-16.31.16

Vi tilbyr mottakere av slam å utføre ranking av tilkjørte lass. På grunn av floghavre problematikk må mottaker holde halm på stedet.  Denne ranken var på 730 tonn og det går med 4-5 rundballer med halm slik den ble lagt opp. Dette er en ekstra tjeneste som vi tar betalt for. Selv om transport, lasting og spredning av slammet er gratis for mottaker.

Er du interessert i å motta slam kan du registrere din interesse på nett.5-2014-04-04-17.06.30

Jordprøver – utvikling over tid

 

En av de gode egenskapene med Jordplan og jordanalyser er det er enkelt å sammmen-ligne nye og gamle jordprøver.  Logg inn på den
samme brukeren i to forskjellige faner i nettleseren din, og så kan du dra ut den ene fanen og plassere den slik at du kan se begge samtidig.  Juster tidsintervallet til et tidspunkt før du tok nye jordprøver i den ene fanen,  og la den andre holde på dagens situasjon.

6-2014-04-02-kl.-00.53.04Det første bildet viser pH før årets nye prøver til venstre og årets prøver til høyre. Tolkningen er enkel, vi har hevet pH betraktelig siden forrige gang og vi har nå en gjennomsnittlig pH i gjødselplanen på 7,1. Når de forrige jordprøvene ble tatt i 2007 var gjennomsnittlig pH på 6.0  Men det er en større variasjon enn vi liker, og vi har i liten grad klart å jevne ut. Før årets jordprøver ble tatt er det kjørt på eggeskall på en del av stykket, og kalkstabilisert slam på hele stykket. pH varierer nå fra det høyeste på 7,4 til det laveste på 6,3.  Ved pH over 7 kan noen næringsstoffene bor, mangan og fosfor bli vanskeligere tilgjengelig for plantene, og gjødslingen må tilpasses.

 

7-2014-04-02-kl.-00.51.02Fosfor tallene er det andre området hvor vi forventer en god effekt siden etter tiltakene som er gjort siden forrige jordprøver i 2007. Fosforet er også et  næringsstoff som ikke vaskes ut så lett på denne jorda, og det er mulig å bygge opp en fosfor bank som ikke lekker ut hvis det er godt drenert, har en høy pH og  unngår partikkel erosjon til vassdrag. I vårt tilfelle ser vi fosfortallene er gode over hele skiftet. Gjennomsnittlige fosfortall er  idag 31 mot tidligere 14. Her kan vi nå bruke gjødsel med lavt fosfor innhold en stund fremover. Vi skal bruke husdyrgjødsel , som har et høyt fosforinnhold, og de største mengdene bør derfor brukes på delen med laveste fosfortall.  Der hvor vi bruker mest husdyrgjødsel kan vi redusere senere N gjødsling. Planen var 25-2-6, men vi bør istedet bruket  N 27-0-0 med svovel (4S) for å justere veksten utover sommeren.

8-2014-04-02-kl.-00.52.31Kalium tallene overrasket mer, og viser antagelig at K er et næringsstoff som er utsatt for utvasking, og en regntung høst før vi tok jordprøvene i november 2013 viser en negativ utvikling på K tallene i den nordre delen av skiftet. Kalium måles på to måter, som vannløselig eller syreløselig kalium (KHNO3) Den sistnevnet er et stabilt tall som ikke forandres så mye over tid, og årets prøver har et gjennomsnitt på 140 for syereløselig Kalium. K-Al tallet har gått ned fra 26 til 23,altså ingen dramatisk endring, men geostatistikken viser større variasjon nå enn tidligere, så her må vi se hva vi kan gjøre for å få en jevnere åker.  Men siden vi vårgjødsler med gylle fra ku som inneholder 2-4 kg K pr. tonn får vi dekket vårhvetens K behov også.