Slam

slam_hauger_nordre_fossEr du interessert i å bruke slam som jordforbedring og gjødsling på din gård kan du registrere din interesse på web

Slam som jordforbedring er en av våre artikler om bruk av slam.

2014-04-04-17.06.49_pichon_M18Logistikk er viktig, og god planlegging er en fortsetning for at vi skal klare transport og spredning på en optimal måte. Planlegging er også viktig for den som skal utnytte 2014-04-04-16.33.23_effektiv_lastingslammet best mulig på jordet. Bruk derfor vinteren til  å få slam ut på lagerplasser på jordet, Da kan det transporteres ut uten fare for pakkeskader, og ligger klart til spredning når forholdene er gode nok på våren.

En av effektene ved å bruke slam er at du bedrer fosfortilstanden i jorda. Fosfor er svært viktig for plantenes utvikling, og fosfor er en begrenset ressurs på verdensbasis og gjenbruk er derfor viktig.  Verdens tilgang på mineralsk fosfor kan være utvunnet i løpet av 50-250 år.

Bioforsk har laget rapporten Plantetilgjengelig fosfor i avløpsslam som forteller om effekten av fosforet i slammet. Bruken av fellingsstoffene Fe og Al påvirker plantetilgjengeligheten av fosfor (P)

Vi leverer idag slam fra følgende anlegg :

 • Nordre Foss (Holmestrand)
  Kalkstabilisert slam 28 -30 % tørrstoff
 • Lillevik (Larvik)
  Utråtnet slam 26-28 % tørrstoff
 • Bekkelaget (Oslo)
  Utråtnet slam 28 % tørrstoff
 • IVAR (Stavanger)
  Pelletert slam 92 % tørrstoff

Våre produsenter av slam er medlem av foreningen Norsk Vann som har utarbeidet Bransjenorm for slam Hillestad Landbruksdrift arbeider etter disse retningslinjene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: