Rydding av kanter

Gjengroing av jordekanter og bekkekanter gir negativ effekt på avling og øker faren for erosjon. Vi rydder kanter med beltegraver med klippeaggregat. Rask og effektiv rydding, og trærne kan legges i haug for flising senere.

Kontakt Arne Rustad 905 78 784

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s